Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trethi Busnes Gostyngiadau Trethi Busnes (NNDR) Adolygiad Ardrethi Elusennol 2017-2020

Adolygiad Ardrethi Elusennol 2017-2020


Summary (optional)
Gwahoddir yr holl sefydliadau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi Elusennol Gorfodol a Dewisol ar hyn o bryd i ailgyflwyno cais gan fod y rhyddhad sydd wedi’i gymeradwyo ar hyn o bryd yn dod i ben ar 31.03.17.
start content

Bydd cyflwyno cais yn brydlon yn cynorthwyo i gyflymu'r broses o wneud penderfyniadau ac yn sicrhau y bydd eich rhyddhad yn cael ei gymeradwyo cyn cyflwyno eich Hysbysiad Hawlio 2017/2018. 

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais heb oedi a’i hanfon ar e-bost yn uniongyrchol at mailto:ymholiadau.trethi-annomestig@conwy.gov.uk.

Os nad ydych yn gallu delio â hyn yn electronig, dychwelwch y ffurflen, ynghyd â'ch dogfennau ategol drwy'r post at:

Uned Trethi Busnes
Swyddfeydd y Cyngor
Bodlondeb  
Conwy  
LL32 8DU  

Nid oes yn rhaid cyflwyno copïau papur o'r dogfennau ar gyfer ceisiadau a wneir ar-lein ac y gellir gweld dogfennau ategol ar eu cyfer ar-lein.

Ffurflen Gais Gostyngiad Elusennol a Dewisol ar y Dreth

Ffurflen Gais ar gyfer Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy