Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Clefydau Heintus


Summary (optional)
Rydym yn monitro rheolaeth ac ataliaeth achosion o glefyd heintus. Mae achosion yn cael eu hymchwilio i adnabod yr achos a lleihau lledaeniad o’r haint.
start content

Mae clefydau heintus yn cael eu hachosi gan ficro-organebau megis bacteria neu firysau. Gall bobl gael eu heintio drwy:

  • Bwyta bwyd wedi’i heintio. Ewch i wefan NHS Choices i gael rhagor o wybodaeth.
  • Yfed dŵr wedi’i heintio 
  • Anadlu aer wedi’i heintio
  • Cyswllt gydag unigolyn heintus
  • Cyswllt gydag arwynebau wedi’i heintio
  • Cyswllt gydag anifeiliaid
  • Cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau hamdden e.e. nofio yn y môr neu mewn llynnoedd
  • Gweithleoedd
  • Cyfarpar (e.e arferion tatŵ anniogel)

Afiechydon heintus yn y gweithle

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant bwyd, sector gofal neu’n mynychu ysgol neu feithrinfa, mae gennych ddyletswydd i roi gwybod am eich salwch i’ch cyflogwr neu’r unigolyn sy’n rheoli.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy