Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle a bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs:

Mae'r cwrs yn cynnwys sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys:

 • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'i ddefnydd
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
 • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
 • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
 • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
 • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys, trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
 • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Hyd:

 • Tridiau/lleiafswm o 18 awr cyswllt.
 • 09:00 - 16:00

Cost:

 • £170

Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
1, 2 a 3 Hydref 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
21, 22 a 23 Tachwedd 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
22, 24 a 25 Ionawr 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
13, 14 a 15 Chwefror 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
12, 13 a 15 Mawrth 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy