Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs:

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Adfywio'r galon a'r ysgyfaint (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni.

Hyd:

  • 1 diwrnod
  • 09:00 - 16:00

Cost:

  • £53.50

Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
19 Hydref 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
6 Tachwedd   2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
4 Rhagfyr 2018 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
8 Ionawr 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
1 Chwefror 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN
14 Mawrth 2019 Bron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo yn Rhos, LL28 4YN


I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy