Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Trwyddedu Tacsis Ymgynghori ar Blatiau / Arwyddion Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

Ymgynghori ar Blatiau / Arwyddion Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat


Summary (optional)
Mae system y platiau presennol wedi bod ar waith ers 1996 heb ei hadolygu. Yn dilyn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ar 14 Tachwedd 2016 penderfynwyd y bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal gyda pherchnogion cerbydau hacni, gweithredwyr cerbydau hurio preifat a deiliaid trwydded cyn y gwneir unrhyw newid i’r system blatiau.
start content

Bydd yna gyfle i weld y system arfaethedig, gofyn cwestiynau a darparu adborth yn ystod un o’r sesiynau galw heibio a gynhelir y mis nesaf:

  • Dydd Llun, 24 Ebrill 2017 – Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno. (9am – 1pm)
  • Dydd Mercher, 26 Ebrill 2017 – Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst. (1pm - 5pm)
  • Dydd Iau, 27 Ebrill 2017 – Neuadd y Dref, Llanddulas Road, Abergele. (9am – 1pm)

Gellir gweld lluniau hefyd ar www.facebook.com/trwyddeduconwy

Rhif Ffôn: 01492 574065 E-bost: martin.roberts@conwy.gov.uk neu trwyddedu@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy