Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Apiau

ApConwy


Summary (optional)
ApConwy yw’r ffordd ddiweddaraf o gyfathrebu gyda’r Cyngor trwy ddarparu ap symudol ar gyfer hunanwasanaeth.
start content
Ewch i  Google Play.
Ewch i  Microsoft Store.
Ewch i  Apple App Store.
Mae’r ap yn galluogi i’n dinasyddion a’n hymwelwyr ofyn am wasanaethau, rhoi gwybod am ddigwyddiadau neu broblemau a gwneud ceisiadau o’u ffôn neu eu llechen.


Mae ApConwy yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y Cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol fel cyhoeddiadau ysgol, swyddi gwag a dyddiau casglu gwastraff.

I roi cynnig ar ein ap, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho ApConwy o'r AppStore, PlayStore neu Windows Store.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch wneud amrywiaeth o bethau drwy ApConwy, gan gynnwys:

  • Cofrestru busnes bwyd newydd, cofrestru i dderbyn e-filiau Treth y Cyngor ac anfon awgrymiadau at y pwyllgorau craffu.
  • Gwneud cais am gerdyn bws consesiynol, am osod mainc goffa, am gludiant ysgol/coleg, am dderbyn a throsglwyddo i ysgolion, am hyfforddiant llywodraethwyr ysgol, am hyfforddiant blynyddoedd cynnar a datblygu gofal plant ac am ostyngiad Treth y Cyngor ar gyfer myfyrwyr.
  • Rhoi gwybod am faw ci, tor-rheolau cynllunio, niwsans sŵn a chwynion diogelwch bwyd.
  • Mynediad cynt i wasanaethau ar-lein eraill, e.e. ‘ParentPay’, archebion canolfannau hamdden, talu eich Treth Cyngor ac archebu cynhwysydd ailgylchu.
  • Ffordd hawdd o gael y wybodaeth ddiweddaraf e.e. dod o hyd i'r lleoliad agosaf, gwybodaeth am wasanaethau ysgolion ac addysg, digwyddiadau lleol, gwirio dyddiadau gwyliau ysgol a chynlluniau bwydlen yr ysgol.
  • Defnyddio sianel gyfathrebu ddwyffordd fel bod y Cyngor yn parhau i roi’r diweddaraf i chi ar gynnydd ac yn cadw mewn cysylltiad â chi.
  • Gweld hanes eich rhyngweithiadau gyda’r Cyngor drwy’r ap.

Sut gallwch chi helpu

Rydym yn chwilio am bobl sy’n fodlon rhoi adborth ar ddatblygiadau newydd ApConwy. Mae gennym banel defnyddwyr, sy’n ein helpu i sicrhau bod y ffurflenni’n hawdd i’w defnyddio ac mewn iaith rydych yn ei deall.

Os hoffech fod yn rhan o Banel Defnyddwyr Cwsmeriaid ApConwy, anfonwch e-bost at AppConwy@conwy.gov.uk

Rydym yn awyddus i glywed beth rydych yn ei feddwl o ApConwy, os hoffech anfon adborth atom, yna gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio 'Gwerthuso'r dudalen’ isod

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy