Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Apiau

ApConwy


Summary (optional)
AppConwy is the latest way to communicate with the Council by providing a mobile app for self-service access.
start content
Ewch i  Google Play.
Ewch i  Microsoft Store.
Ewch i  Apple App Store.
Mae’r ap yn galluogi i’n dinasyddion a’n hymwelwyr ofyn am wasanaethau, rhoi gwybod am ddigwyddiadau neu broblemau a gwneud ceisiadau o’u ffôn neu eu llechen.


Mae ApConwy yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y Cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol fel cyhoeddiadau ysgol, swyddi gwag a dyddiau casglu gwastraff.

I roi cynnig ar ein ap, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho ApConwy o'r AppStore, PlayStore neu Windows Store.

Dyma beth mae'n gallu ei wneud:

  • Ffordd hawdd o gael yr wybodaeth ddiweddaraf e.e. Dod o hyd i fy lleoliad agosaf, Dyddiadau Gwyliau Ysgol, Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg, Digwyddiadau Lleol.
  • Mynediad cyflymach at wasanaethau ar-lein eraill e.e. Cais Cludiant Ysgol / Coleg, Derbyniadau Ysgol, Talu Treth y Cyngor, ParentPay, Archebu Cynhwysydd Ailgylchu, Rhoi gwybod am broblem.
  • Yn darparu sianel gyfathrebu ddwyffordd fel bod y Cyngor yn parhau i roi’r diweddaraf i chi ar gynnydd ac yn cadw mewn cysylltiad â chi.
  • Yn dangos hanes o’ch cysylltiadau gyda’r Cyngor.

Sut gallwch chi helpu

Rydym yn chwilio am bobl sy’n fodlon rhoi adborth ar ddatblygiadau newydd ApConwy. Mae gennym banel defnyddwyr, sy’n ein helpu i sicrhau bod y ffurflenni’n hawdd i’w defnyddio ac mewn iaith rydych yn ei deall.

Os hoffech fod yn rhan o Banel Defnyddwyr Cwsmeriaid ApConwy, anfonwch e-bost at AppConwy@conwy.gov.uk

Rydym yn awyddus i glywed beth rydych yn ei feddwl o ApConwy, os hoffech anfon adborth atom, yna gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio 'Gwerthuso'r dudalen’ isod

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy