Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Pwyllgorau a Chyfarfodydd Cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor

Cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor


Summary (optional)
Mae gennym 59 o gynghorwyr sydd wedi'u hethol i gynrychioli 38 ward (ardaloedd lleol). Caiff Cynghorwyr eu dewis gan bobl leol mewn etholiadau, sy'n digwydd bob pedair blynedd.
start content

Mae Cynghorwyr yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod y gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y Cyngor yn diwallu anghenion trigolion y fwrdeistref sirol a'r rhai sy'n gweithio ynddo. Maent yn gwneud hyn trwy osod y polisïau a'r strategaethau cyffredinol ar gyfer y Cyngor a monitro'r ffordd y gweithredir y rhain.

Mae'r Cyngor llawn o 59 cynghorydd yn gyfrifol am gytuno ar y prif bolisïau a blaenoriaethau, gan gynnwys cyllideb y Cyngor.

Mae gan Gynghorwyr ddyletswydd i'r fwrdeistref sirol gyfan, ond mae ganddynt ddyletswydd arbennig i'r bobl sy'n byw yn y ward (rhanbarth etholiadol) y cawsant eu hethol i'w gynrychioli, gan gynnwys y bobl na roddodd bleidlais iddynt.

Bydd ymgeiswyr etholiadau'r Cyngor naill ai yn cael eu henwebu gan bleidiau gwleidyddol neu'n sefyll fel aelodau annibynnol.

Cyfansoddiad gwleidyddol presennol y Cyngor yw:

  • Ceidwadwyr: 16
  • Grŵp Annibynnol Cyntaf Conwy: 13
  • Plaid Cymru: 8
  • Llafur: 8
  • Annibynnol: 7
  • Democrataid Rhyddfrydol: 4
  • Plaid Annibynnol: 3

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy