Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Bod yn Gynghorydd


Summary (optional)
Beth bynnag yw eich ysgogiad, gall bod yn gynghorydd lleol fod yn brofiad gwerthfawr iawn. Mae'n rhoi cyfle i chi helpu eich cymuned leol, gwireddu newidiadau a bod yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am ddyfodol a lles Bwrdeistref Sirol Conwy a'r bobl sy'n byw, gweithio, ac yn ymweld â'r ardal.
start content

Hefyd, mae bod yn gynghorydd yn eich galluogi i gael profiad gwleidyddol a meithrin sgiliau defnyddiol y gallwch eu defnyddio mewn rhannau eraill o'ch bywyd personol a phroffesiynol.

Ydw i'n gymwys?

Cynhelir etholiadau ar gyfer holl ranbarthau etholiadol Bwrdeistref Sirol Conwy bob pedair blynedd fel arfer. Cynhelir yr etholiadau nesaf ym mis Mai 2022, (5 mlynedd ers yr etholiad diwethaf ar yr achlysur hwn).

Rydych yn ymgeisydd cymwys cyfreithiol os:

  • Ydych yn o leiaf 18 oed ac
  • Ar y gofrestr etholiadol ar gyfer ardal Bwrdeistref Sirol Conwy a bod eich cartref (yn y 12 mis diwethaf) yn y Sir NEU
  • Eich bod yn gweithio yn y Sir (ac wedi gweithio yma ers 12 mis) NEU
  • Rydych yn berchen ar eiddo yn y Sir (ers 12 mis)

Ni fyddech yn gymwys fel ymgeisydd os:

  • Ydych yn fethdalwr, a bod Gorchymyn Cyfyngiadau Methdaliad (neu orchymyn dros dro) yn eich erbyn; neu
  • Eich bod wedi eich cael yn euog o gyflawni trosedd yn y pum mlynedd diwethaf a'ch bod wedi eich dedfrydu i dri mis neu fwy yn y carchar, neu
  • Eich bod yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (gan gynnwys athrawon mewn ysgolion a ariennir gan CBS Conwy) neu mewn swydd sydd â chyfyngiadau gwleidyddol

Isod, mae dogfen ddefnyddiol a fydd yn rhoi darlun cliriach i chi o beth mae bod yn Gynghorydd yn ei olygu.

Eisiau bod yn Gynghorydd Bwrdeistref Sirol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy