Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Cynghorwyr, ACau, ASau, ASEau Cyflogau, Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

Cyflogau, Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr


Summary (optional)
Mae gan Gynghorwyr hawl i wahanol fathau o gyflogau, lwfansau a threuliau yn dibynnu ar y rolau a'r cyfrifoldebau ganddynt.
start content

Mae gwybodaeth am gyflogau a lwfansau Cynghorwyr ar gael yn y Rhestr Cydnabyddiaeth Aelodau, sy’n cael ei chyhoeddi yn flynyddol.

Bob blwyddyn rydym hefyd yn cyhoeddi manylion y taliadau sydd wedi'u gwneud i Gynghorwyr unigol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy