Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Cynghorwyr, ACau, ASau, ASEau Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth

Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cefnogi rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio cynyddu amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2017.
start content
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn eich cymuned i wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl leol? 
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn materion cymunedol, yn ogystal â brwdfrydedd i gynrychioli safbwynt a barn unigolion?

Bydd y rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth yn darparu cyfleoedd  mentora, cysgodi a hyfforddiant i bobl o grwpiau a dangynrychiolir yng Nghymru am gyfnod o 12 mis. 

Bydd pobl sy'n cael eu mentora yn cael y sgiliau a hyder i sefyll ar gyfer etholiad drwy raglen fentora un i un gyda Chynghorwyr, a chyfleoedd cysgodi gyda Swyddogion y Cyngor. 

Gall unrhyw un dros 18 oed sy'n breswyl yn y DU fod yn Gynghorydd, os ydych chi'n gweithio'n rhan amser neu'n llawn amser, yn ddi-waith neu mewn addysg. 

Bydd y Rhaglen Fentora yn dechrau yng Ngorffennaf 2015 a disgwylir iddi redeg am o leiaf blwyddyn. 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen gyswllt ganlynol www.llyw.cymru/amrywiaethmewndemocratiaeth lle gallwch ddod o hyd i nifer o ddogfennau, gan gynnwys Canllawiau Mentora a Ffurflen Gais i gael eich Mentora, y gallwch eu
lawrlwytho neu eu llenwi ar-lein.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy