Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Cwsmeriaid yn gyntaf - ein siarter ar gyfer safonau gwasanaeth

Cwsmeriaid yn gyntaf - ein siarter ar gyfer safonau gwasanaeth


Summary (optional)
Rydym yn credu mewn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf, gwrando ar eu barn am eu hanghenion a pharhau i wella er mwyn ymateb i heriau cyfnewidiol.
start content

Mae'r Siarter hon ar gyfer Safonau Gwasanaeth yn rhoi gwybod i chi am y lefel gwasanaeth y gallwch ei disgwyl gennym ni. Mae hefyd yn dweud wrthych beth yr ydym ni'n ei ddisgwyl gennych chi a beth i'w wneud os aiff pethau o chwith. Wrth i'n gwasanaethau rydym yn eu cynnig barhau i ddatblygu, byddwn yn diweddaru'r siarter i adlewyrchu'r newid yn anghenion ein cwsmeriaid.

Rydym am roi'r gwasanaeth gorau posibl i bawb sydd ag angen ein cymorth. Byddem hefyd yn falch o glywed eich barn am y modd y gallwn wneud newidiadau pellach.

Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni

Dogfennau perthnasol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy