Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Cysylltwch â ni - Ceisiadau am Swyddi

Cysylltwch â ni - Ceisiadau am Swyddi


Summary (optional)
Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich ffurflen gais , cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.
start content

E-bost: swyddi@conwy.gov.uk

Rhif Ffôn: 01492 576129

Os oes gennych nam ar eich clyw neu nam iaith gallwch gysylltu â ni o'ch ffôn testun drwy ddeialu 18001 cyn 01492 576129. Gallwch hefyd lawrlwytho'r Ap NGT (New Generation Text) am ddim ar eich ffôn symudol neu ddyfais arall. Bydd Gweithredwr BT yn gweithredu fel canolwr, gan drosglwyddo’r alwad rhyngoch chi a’n swyddog. Nid oes cost ychwanegol i’r gwasanaeth hwn.

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy