Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Swyddi a gyrfaoedd Lleoliadau Profiad Gwaith

Lleoliadau Profiad Gwaith


Summary (optional)
Mae’r Awdurdod yn cynnig ystod eang o leoliadau gwaith di-dâl drwy gydol y flwyddyn yn ein holl Wasanaethau. Mae’r cyfleoedd hyn ar gael i rai o bob oedran sy’n chwilio am brofiad gwaith.
start content

Mae’r holl leoliadau o fewn yr awdurdod ar gael ar sail y cyntaf i’r felin, a’r gwasanaeth AD Corfforaethol sy’n delio’n ganolog efo hyn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r:

Cydlynydd Lleoliad Profiad Gwaith

e-bost: hyfforddiant@conwy.gov.uk
Ffôn: (01492) 576322

Adnoddau Dynol Corfforaethol
Venue Cymru
Llandudno
LL30 1BB

I ofyn am leoliad profiad gwaith, llenwch y ffurflen Cais am Leoliad Profiad Gwaith berthnasol isod a’i dychwelyd at: hyfforddiant@conwy.gov.uk

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy