Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Craffu Cysylltwch â ni - Trosolwg a Chraffu

Cysylltwch â ni - Trosolwg a Chraffu


Summary (optional)
 
start content

Am help a chyngor am y Swyddogaeth Trosolwg a Chraffu, cliciwch ar y dolenni ar ochr dde’r dudalen, neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Cefnogi Craffu
Y Gyfraith a Llywodraethu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU.

Ffôn: 01492 576061
E-Bost: craffu@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy