Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Craffu Siarad mewn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Siarad mewn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu


Summary (optional)
Gall unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio o fewn Cyngor Bwrdeistref Conwy wneud cais i siarad mewn cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo.
start content

Gallwch wneud hyn drwy lenwi ffurflen gais sy’n rhoi gwybod i ni am beth yr ydych eisiau siarad, a sut y gallwn gysylltu â chi. Rhaid derbyn unrhyw gais i siarad 24 awr cyn y cyfarfod.

Fel arfer dim ond dau unigolyn gaiff siarad ar bwnc, un o blaid ac un yn erbyn, a chewch hyd at dri munud i gyfleu’ch barn.

Mae canllawiau pellach ar drefniadau siarad cyhoeddus ar gael yma.(PDF)

.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy