Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Craffu Ysgrifennu neu gyflwyno sylwadau ar-lein

Ysgrifennu neu gyflwyno sylwadau ar-lein


Summary (optional)
start content

Os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn pwnc sy’n cael ei drafod gallwch anfon e-bost neu ysgrifennu at y Swyddog Cefnogi Craffu a fydd yn sicrhau bod eich sylwadau’n cael eu pasio ymlaen i’r Cadeirydd a’r Pwyllgor.

Fel arall, gallwch gyflwyno sylwadau trwy wefan y Cyngor. Yn unol â disgresiwn y Cadeirydd, gall y cyfraniadau hynny gael eu dosbarthu i aelodau’r pwyllgor ar ddechrau’r cyfarfod.

Gweithderfn ar gyfer cyflwyno sylw ar lein

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy