Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cyflogaeth a'r economi


Summary (optional)
start content

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys ein bwletin chwarterol "Monitro’r economi”; proffil marchnad lafur y National Online Manpower Information Service ar gyfer Conwy; data'r Cyfrifiad ynglŷn â chyflogaeth a’r economi ar gyfer wardiau a chynghorau cymuned; dolenni cyswllt â ffynonellau data cyflogaeth/economi eraill ar y we.

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw wybodaeth ystadegol arall rydych yn credu y byddai'n ddefnyddiol ei chynnig ar y wefan hon.

Mae data ystadegol hefyd ar gael ar wefannau eraill.


Gwybodaeth bellach

Ffôn: 01492 575291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy