Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Cynllun Corfforaethol 2017-2022


Summary (optional)
Mae Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn nodi'r meysydd blaenoriaeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau canolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd nesaf. Datblygwyd y blaenoriaethau drwy drafod gyda chymunedau drwy ‘Sgwrs y Sir’.
start content

Nod y blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol yw bod yn flaengar ac arloesol, ond ni ellir eu diwallu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn unig, yn enwedig mewn cyfnod ariannol mor anodd, felly mae'n hanfodol ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus er mwyn gwneud y gwelliannau. Mae'n rhaid i ni symud oddi wrth modelau traddodiadol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, a meddwl yn arloesol i ddiwallu anghenion newidiol cymunedau os ydym yn mynd i gadw gwasanaethau'n gynaliadwy.

Cafodd ein Cynllun Corfforaethol ond ei gymeradwyo ym mis Hydref 2017 yn dilyn llawer o ymgysylltu ac ymgynghori ond mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni adolygu’r cynllun yn ystod 2017-18 ac ymgysylltu â chymunedau am y blaenoriaethau rydym wedi eu gosod. Felly hoffem roi cyfle i bobl awgrymu unrhyw newid naill ai drwy e-bost, ysgrifennu atom neu ffonio.

Rydym yn croesawu eich barn erbyn dydd Iau, 15 Mawrth 2018 fan bellaf. cidt@conwy.gov.uk

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais. tgdc@conwy.gov.uk

Oeddech chi’n gwybod bod fod gennym fideo BSL am y Cynllun Corfforaethol a Sgwrs y Sir?

Darganfod mwy am y Cynllun Corfforaethol

 

Cofiwch fod y sgwrs yn parhau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy