Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Cynllun Corfforaethol 2017-2022


Summary (optional)
Mae Cynllun Corfforaethol 2017-2022 yn nodi'r meysydd blaenoriaeth y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau canolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd nesaf. Datblygwyd y blaenoriaethau drwy drafod gyda chymunedau drwy ‘Sgwrs y Sir’.
start content

Nod y blaenoriaethau yn ein Cynllun Corfforaethol yw bod yn flaengar ac arloesol, ond ni ellir eu diwallu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn unig, yn enwedig mewn cyfnod ariannol mor anodd, felly mae'n hanfodol ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus er mwyn gwneud y gwelliannau. Mae'n rhaid i ni symud oddi wrth modelau traddodiadol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, a meddwl yn arloesol i ddiwallu anghenion newidiol cymunedau os ydym yn mynd i gadw gwasanaethau'n gynaliadwy.

Rydym yn gofyn i gymunedau bob blwyddyn a yw’r blaenoriaethau yn dal yn iawn ac yn adolygu a oes angen eu haddasu. Yn yr un modd, rydym eisiau dweud wrth gymunedau beth sydd wedi cael ei gyflawni a bob mis Hydref byddwn yn darparu’r newyddion diweddaraf ar ffurf adroddiad blynyddol. Fodd bynnag, nid ydym eisiau aros am ddigwyddiad blynyddol i glywed eich barn chi - os oes gennych syniadau, neu eisiau cymryd rhan i wneud newid cadarnhaol yn eich cymuned, rhowch wybod i ni.

Mae fersiynau hŷn o'r adroddiadau a geir ar y dudalen hon i'w cael ar gais. tgdc@conwy.gov.uk

Oeddech chi’n gwybod bod fod gennym fideo BSL am y Cynllun Corfforaethol a Sgwrs y Sir?

Darganfod mwy am y Cynllun Corfforaethol

 

Cofiwch fod y sgwrs yn parhau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy