Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Strategaeth ariannol tymor canolig

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig


Summary (optional)
Mae'r strategaeth ariannol tymor canolig (SATC) yn nodi siâp cyffredinol cyllideb y Cyngor ac mae'n cynrychioli model cadarn o ofynion ariannol y Cyngor ar gyfer y lefelau darparu gwasanaethau a gynlluniwyd yn y tymor canolig.
start content

Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC) hon yn nodi dull strategol y Cyngor i reoli ei gyllid ac yn amlinellu rhai o'r materion ariannol a fydd yn wynebu'r Cyngor dros y pedair blynedd nesaf.

Mae'r gwaith o gyflawni'r strategaeth yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael trwy setliadau Llywodraeth Cymru (LlC) ac ar lwyddiant y Cyngor wrth alinio adnoddau i'w nodau a blaenoriaethau.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy