Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Datganiad Polisi Cyflog


Summary (optional)
start content

Mae Deddf Lleoliaeth 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi datganiadau polisi cyflogau. Mae'n rhaid i'r datganiadau hyn fynegi polisïau'r awdurdod ei hun tuag at nifer o faterion sy'n gysylltiedig â chyflog ei weithlu, yn arbennig ei uwch aelodau o staff (neu "brif swyddogion") a'i weithwyr sy'n derbyn y cyflogau isaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy