Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau Strategaethau Polisi Gorfodi Gwasanaethau Rheoleiddio

Polisi Gorfodi Gwasanaethau Rheoleiddio


Summary (optional)
start content

Pwrpas y polisi hwn yw sicrhau cydymffurfiaeth effeithiol gyda deddfwriaeth sy’n ymwneud â math a difrifoldeb unrhyw anghydffurfiaeth, a’r effaith y gall ei gael ar y cyhoedd, defnyddwyr a masnachwyr, gan ystyried yr angen i leihau’r pwysau ar fusnesau, preswylwyr a’r awdurdod lleol.

Polisi Gorfodi Gwasanaethau Rheoleiddio

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy