Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Etholiadau Ewropeaidd


Summary (optional)
Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) yn cynrychioli un o 12 ardal ranbarthol y DU yn Senedd Ewrop.
start content

Cynhwysir Conwy  yn rhanbarth Cymru ac mae 4 ASE yn cynrychioli Cymru yn ei chyfanrwydd. Mae ASEau yn cael eu hethol bob pum mlynedd.

Cynhaliwyd yr Etholiadau Ewropeaodd mwyaf diweddar ar 22 Mai 2014. Bydd yr etholiadau Ewropeaidd nesaf yn 2019.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy