Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Etholiadau Ewropeaidd


Summary (optional)
Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) yn cynrychioli un o 12 ardal ranbarthol y DU yn Senedd Ewrop.
start content

europe-flagMewn etholiadau Seneddol Ewropeaidd, mae'r DU yn cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.

Mae Conwy yn cael ei chynnwys yn Rhanbarth Cymru a gelwir y bobl sy'n eich cynrychioli yn Senedd Ewrop yn Aelodau Senedd Ewrop, neu ASEau yn fyr. Etholir ASEau bob 5 mlynedd.

Cynhelir yr etholiadau Ewropeaidd nesaf ddydd Iau, 23 Mai 2019.

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd o wlad heblaw'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus bydd angen i chi gofrestru ar wahân i bleidleisio mewn etholiad Senedd Ewropeaidd yn y DU. Darllenwch y wybodaeth ar waelod y dudalen hon. Os ydych chi’n penderfynu yr hoffech bleidleisio yn y DU, llenwch y ffurflen gais isod a’i ddychwelyd i ni erbyn 7 Mai 2019.

Cynhaliwyd yr etholiad Ewropeaidd diwethaf ddydd Iau, 22 Mai 2014, a gallwch weld canlyniadau Cymru yma.

Dyddiadau Pwysig

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio:  Dydd Mawrth, 7 Mai 2019
https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm dydd Mercher, 8 Mai 2019
https://www.yourvotematters.co.uk/cymru/how-do-i-vote/voting-by-post

Dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post: 5pm dydd Mercher, 15 Mai 2019
https://www.yourvotematters.co.uk/cymru/how-do-i-vote/voting-by-proxy

Dogfennau

Rhybudd Etholiad: Etholiad Seneddol Ewropeaidd 23 Mai 2019 (PDF)

Gwybodaeth i ddinasyddion UE sy’n byw yn y DU (PDF)

Ffurflen gais ar gyfer dinasyddion UE sy’n byw yn y DU ar gyfer pleidleisio yn y DU (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy