Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Apeliadau


Summary (optional)
Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n anghytuno gyda’n penderfyniad?
start content

1. Os ydych chi’n credu ein bod ni wedi gwneud y penderfyniad anghywir, cysylltwch ag un o'r Swyddogion Budd-daliadau yn y lle cyntaf. Gallwn egluro sut rydym ni wedi gwneud ein penderfyniad a chyfrifo’ch hawl.

2.Os ydych chi’n dal yn anfodlon gyda'n penderfyniad, gallwch ofyn i ni ail-ystyried ein penderfyniad. Bydd yn rhaid i chi wneud hynny’n ysgrifenedig, naill ai drwy anfon e-bost at ymholiadau.budd.tai@conwy.gov.uk neu drwy anfon llythyr at: Budd-dal Tai, Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, LL32 8DU.

Budd-dal Tai
Bodlondeb
Bangor Road
Conwy
LL32 8DU

Dylech nodi’n glir pam eich bod chi’n credu bod y penderfyniad yn anghywir. Byddwn yn ymateb i’ch llythyr o fewn 10 diwrnod gwaith.

3. Os ydych chi’n dal yn anfodlon ar ôl dilyn camau 1 a 2 uchod, efallai yr hoffech chi gyflwyno apêl swyddogol. Lawrlwythwch y daflen apeliadau i gael manylion yr hyn sydd arnoch chi angen ei wneud er mwyn apelio.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy