Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwasanaeth Gwirio Dinasyddiaeth


Summary (optional)
Rydym yn cynnig Gwasanaeth Gwirio Dinasyddiaeth ar gyfer Ceisiadau Dinasyddiaeth.
start content

Partneriaeth rhwng Gwasanaeth Mewnfudo y Swyddfa Gartref a’r Cynghorau lleol yw'r Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd.  Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwirio ceisiadau y bobl hynny sy'n ymgeisio am Ddinasyddiaeth Brydeinig er mwyn helpu i sicrhau ei fod wedi ei gwblhau yn llawn cyn ei gyflwyno i’r Swyddfa Gartref.

Mae’r Awdurdod wedi cofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Mewnfudo ac mae ein swyddogion wedi eu hyfforddi a’u hawdurdodi i wirio ac anfon ceisiadau sydd wedi eu cwblhau ymlaen i’r Swyddfa Gartref.

Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth rydyn ni’n cynnig apwyntiad personol i gwblhau’r broses sy’n cynnwys sicrhau fod y cais yn cael ei gwblhau yn gywir, llungopïo a thystio i ddogfennau ategol fel y gellir cadw’r gwreiddiol ac anfon y cais drwy’r post dosbarthiad arbennig.

Ffioedd Cofrestru

Cysylltu â ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy