top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Gwybodaeth Cyllideb 2017/2018

Gwybodaeth Cyllideb 2017/2018


Summary (optional)
Yn yr adran hon cewch wybodaeth gyllideb ar gyfer 2017/2018. Mae hyn yn dangos o ble y daw'r arian a ble mae'n cael ei wario.
start content

Sut caiff yr arian ei wario

Cost Net 2016/17 £'000GwasanaethauGwariant 2017/18 £'000Incwm 2017/18 £'000Cost Net 2017/18 £'000Cost Net 2017/18 %
97,339 Addysg a Gwasanaethau Plant 104,548 (6,233) 98,315 47.10%
39,962 Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 56,635 (14,876) 41,759 20.00%
23,024 Diwylliannol, Amgylcheddol a Chynllunio 43,634 (20,329) 23,305 11.16%
5,418 Priffyrdd, Ffyrdd a Chludiant 12,220 (6,461) 5,759 2.76%
1,686 Tai 4,868 (3,042) 1,826 0.87%
0 Budd-dal Tai 37,000 (37,000) 0 0.00%
9,669 Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 9,890 0 9,890 4.74%
11,091 Ariannu Cyfalaf 9,932 0 9,932 4.76%
5,806 Ardollau 6,035 0 6,035 2.89%
11,288 Gwasanaethau Eraill 19,135 (7,211) 11,924 5.71%
205,283 CYFANSWM GWASANAETHAU 303,897 (95,152) 208,745  

 

O ble mae'r arian yn dod

2016/17 £'000Ffynhonnell2017/18 £'000
113,777 Grant Cefnogi Refeniw 112,027
35,643 Cyfraniad o'r Gronfa Cyfradd Annomestig 38,530
52,919 Gan y Trethdalwyr 55,526
2,944 Defnydd o Gronfeydd 2,662
205,283 CYFANSWM NAWDD 208,745
(2,466) BALANSAU (A DDYGWYD YMLAEN) (2,466)
(2,466) BALANSAU (A GARIWYD YMLAEN) (2,466)

 

Crynodeb Gwariant Cyfalaf

2017/18 Rhaglen £'000Gwasanaethau2017/18 Rhaglen £'000
14,270 Addysg a Gwasanaethau Plant 3,318
363 Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 0
19,469 Diwylliannol, Amgylcheddol a Chynllunio 7,624
2,290 Priffyrdd, Ffyrdd a Chludiant 2,055
3,059 Tai 1,410
3,734 Gwasanaethau Eraill 4,644
43,185 CYFANSWM GWASANAETHAU 19,051
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy