Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Eithriadau


Summary (optional)
Efallai bydd eiddo yn cael ei eithrio rhag Treth y Cyngor os yw mewn un o'r categorïau canlynol:
start content

Eiddo eithriedig

Mae nifer o eiddo lle nad oes raid i chi dalu Treth y Cyngor. Maent yn cynnwys eiddo sydd:

 • Heb ei ddodrefnu (eithriedig am hyd at 6 mis)
 • Yn wag ac yn eiddo i elusen (eithriedig am hyd at 6 mis)
 • Yn wag ac yn cael ei atgyweirio neu angen gwaith strwythurol neu addasiadau mawr (eithriedig am hyd at 12 mis)
 • Wedi'i adael yn wag gan rywun sydd yn y carchar, ysbyty neu gartref gofal preswyl
 • Yn wag ac yn aros am brofeb neu lythyrau gweinyddu (a hyd at 6 mis wedyn)
 • Wedi'i adael yn wag gan rywun sydd wedi symud er mwyn darparu gofal personol i rywun arall neu gael gofal personol
 • Wedi'i adael yn wag gan fyfyrwyr.
 • Wedi'i ailfeddiannu
 • Yn gyfrifoldeb ymddiriedolwr methdalwr
 • Yn wag gan fod eu galwedigaeth wedi'i gwahardd gan y gyfraith.
 • Yn aros i weinidog crefyddol symud i mewn.

Mae ffurflenni cais ar gyfer rhai o'r dosbarthiadau eithriedig uchod ar gael isod ar ffurf Adobe Acrobat PDF. Os nad oes gennych Acrobat Reader, gallwch ei lawrlwytho am ddim o wefan Adobe.

Cysylltwch â ni

Uned Treth y Cyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU

Dogfennau

Treth y Cyngor - Cartrefi Wedi Eu Heithrio

Cais am Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor I Weithwyr Gofal

Treth Y Cyngor - Cartrefi Wedi Eu Heithrio Dosbarth F

Cais Gan Gleifion Ysbyty am Gael Diystyru at Ddibenion Disgownt/Eithrio Rhag Talu Treth Y Cyngor

Unigolyn Yn y Ddalfa

Cartrefi Gofal Preswyl, Cartrefi Nyrsio, Cartrefi a Hosteli Nyrsio Salwch Meddwl

Cais am Ostyngiad ar/Eithrio Rhag Talu Treth y Cyngor ar Gyfer Pobl

Treth y Cyngor - Cartrefi sy'n Cael Eu Heithrio: Rhestr o Ddosbarthiadau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy