top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Sut caiff eich Treth y Cyngor ei wario?

Sut caiff eich Treth y Cyngor ei wario?


Summary (optional)
Byddwch yn synnu wrth weld beth rydych chi'n ei gael am eich Treth y Cyngor. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio gwasanaeth rydym yn talu amdano bob dydd drwy eu bywydau. Dyma gipolwg ar y gwahanol wasanaethau a lefel y galw sy'n rhaid i'r cyngor ymateb iddo. Pob blwyddyn rydym ni yn:
start content
 • Ailgylchu a chompostio 38,000 tunnell o ddeunydd o gasgliadau ochr ffordd, safleoedd danfon a chanolfannau ailgylchu.
 • Cynnal 876 hectar o barciau, coetir a gofodau agored.
 • Cynnal dros 16,400 o lampau stryd a glanhau 2,500 o strydoedd.
 • Cynnal a chadw dros 1,700km o ffyrdd.
 • Derbyn mwy na 980,000 o ymwelwyr unigryw i Wefan y Cyngor.
 • Edrych ar ôl 250 o blant drwy ein hadran Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Helpu tua 2,000 o aelwydydd ar ein budd-daliadau.
 • Dysgu dros 16,000 o blant mewn 61 ysgol.
 • Cynnal tua 1,000 o gynadleddau a digwyddiadau a llwyfannu dros 300 o berfformiadau yn Venue Cymru gan ddenu, gyda'i gilydd dros 310,000 o ymwelwyr.
 • Cael dros 905,000 o bobl yn ymweld â'n 10 canolfan hamdden a'n pyllau nofio.

Y llynedd fe wnaethom fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf gan gynnwys y canlynol:

 • Prosiectau Adfywio Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a Chynllun Treftadaeth Treflun
 • Prosiect Moderneiddio Ysgolion Cynradd
 • Prosiect Adfywio Glan y Môr Bae Colwyn ac Ailosod Rheiliau Arfordirol
 • Ailosod Polion Golau Stryd
 • Uwchraddio Cyfleusterau Cyhoeddus
 • Adnewyddu Pont Conwy
 • Gosod Arwyneb Newydd a Gwella Rhwydwaith y Ffyrdd Sirol
 • Gwaith Adfer Amddiffynfeydd Arfordirol, Lliniaru Llifogydd a Rheoli Risg
 • Cyflawni Addasiadau mewn Tai Sector Preifat
 • Cyflawni Rhaglen Digwyddiadau Mawr
 • Datblygu Parc Eirias
 • Prosiect Gofod Swyddfa a Moderneiddio
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy