Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Bilio heb bapur


Summary (optional)
Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gynnig y dewis bellach i chi dderbyn eich bil Treth y Cyngor drwy e-bost yn hytrach na thrwy'r post.
start content
Cofrestrwch ar Gyfer e-filio
Ewch

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn ymuno â'r cynllun bilio electronig?

  • Byddwch yn cael eich bil, unrhyw hysbysiadau o addasiadau neu eithriadau, nodiadau atgoffa a hysbysiadau terfynol (os ydynt yn  berthnasol) drwy e-bost. Bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu hanfon fel dogfen PDF
  • Byddwch yn gallu argraffu eich bil os ydych yn dymuno     
  • Os nad ydych wedi dewis talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, gallwch dalu eich bil yn ddiogel ar-lein drwy ddilyn y ddolen sydd ynghlwm wrth yr e-bost y byddwn yn ei anfon
  • Os byddwch yn newid eich cyfeiriad e-bost, byddwch yn gallu rhoi gwybod i ni trwy lenwi’r ffurflen ar-lein Treth y Cyngor – bilio electronig gyda'ch manylion newydd

Sut ydw i'n dewis peidio â chael bilio electronig?

Os nad ydych yn dymuno cael eich bil drwy e-bost mwyach ac yn penderfynu cael eich bil drwy'r post eto, gallwch roi gwybod i ni drwy lenwi ein ffurflen ar-lein Treth y Cyngor – rhoi’r gorau i filio electronig.

Nodwch os bydd unrhyw hysbysiadau yr anfonwn atoch drwy e-bost yn cael eu dychwelyd atom ddwywaith fel rhai nad ydynt wedi’u danfon, byddwn yn canslo eich cais e-filio’n awtomatig ac yn anfon unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol drwy'r post. Os ydych yn dymuno cael eich biliau drwy e-bost unwaith eto, byddai angen i chi ail-gyflwyno'r ffurflen ar-lein Treth y Cyngor - bilio electronig i gadarnhau eich manylion e-bost cywir.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy