Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Derbyniadau Ysgolion Uwchradd 2017


Summary (optional)
start content

Gweler isod ffurflen dewis rhiant/gwarcheidwad/gofalydd i chi ei llenwi i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Uwchradd Conwy.

Gallwch lenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion ar-lein.

Fel arall, gallwch lawrlwytho’r ffurflen isod:

Os ydych chi wedi argraffu’r ffurflen, dychwelwch y ffurflen wedi ei llenwi i ysgol gynradd eich plentyn erbyn 10 Tachwedd, 2017. Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn 1 Mawrth, 2018.

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Eirias
 • Ysgol Emrys ap Iwan

Mae rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi ei atodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell.

Dyddiadau Pwysig

DyddiadY Drefn Dderbyn
22 Medi 2017
 • Cyhoeddi ffurflenni cais ysgolion/Ffurflenni Dymuniad Rhienni 
 
 • Cyhoeddi llyfrynnau gwybodaeth/prosbectws
 
 • Ysgolion yn trefnu i rieni/gwarcheidwaid/disgyblion ymweld
10 Tachwedd 2017
 • Dyddiad terfynol dychwelyd y ffurflen gais
 
 • Dyddiad terfynol dychwelyd Ffurflen Dymuniad Rhieni
1 Mawrth 2018
 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle
Tymor y gwanwyn 2018
 • Trefniadau i drafod gwrthod gydag uwch-swyddogion addysg
 
 • Gwneud cais i ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apeliadau
 
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau
Tymor yr haf 2018
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau cyflwyno a chyfarfodydd i rieni er mwyn paratoi at gychwyn ym mis Medi

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy