Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Clerc Effeithiol


Summary (optional)
Lledaenu ymarfer da a fforwm i glercod drafod materion pwysig (yn cynnwys hyfforddiant clerc gorfodol).
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrGrŵp Targed
1 Chwefror 2018 - Cyfrwng Saesneg 5.30pm - 7.30pm Canolfan Addysg, Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr   Cymru Pob Clerc Corff Llywodraethol.
Cadeirydd y Corff Llywodraethol.
8 Chwefror 2018 - Cyfrwng Cymraeg 5.30pm - 7.30pm Ystafell Gyfarfod, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Clerc Corff Llywodraethol. Cadeirydd y Corff Llywodraethol.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod:

  • Mae gwaith y clerc yn hynod amrywiol ac yn cynnwys gwneud yn siŵr bod materion y corff llywodraethol yn cael eu cyflawni yn ôl y gyfraith, rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn effeithiol, a bod y corff llywodraethol yn gweithio fel tîm effeithiol.
  • Disgwylir i glercod gael hyfforddiant fel y penderfynwyd gan reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys y meysydd angenrheidiol o dan y rheoliadau:

  • Swyddogaethau, dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol y corff llywodraethol a chadeirydd y corff llywodraethol
  • Dyletswyddau statudol y clerc
  • Swyddogaeth weinyddol y clerc gan gynnwys paratoi agenda a chadw cofnodion 
  • Gwaith y clerc fel cynghorydd i’r corff llywodraethol ar faterion trefniadol a chyfreithiol

Bydd meysydd eraill o glercio yn cael eu trin neu ymchwilio’n fanylach er mwyn lledaenu profiad a thrafod y pryderon sydd gan glercod.

Bydd cadeiryddion yn cael eu gwahodd gan ei bod yn bwysig eu bod yn deall y berthynas statudol rhwng y ddwy swyddogaeth allweddol ar y corff llywodraethol.

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Bydd gan glercod well dealltwriaeth o’u swyddogaeth.
  • Mwy o ymwybyddiaeth o anghenion statudol a phrotocolau.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy