Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Monitro Ansawdd Aer


Summary (optional)
start content

Mae'n ofynnol i ni, o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, adolygu ac asesu ansawdd yr aer yn y fwrdeistref yn erbyn y safonau a'r amcanion ansawdd aer cenedlaethol. Gall hyn gynnwys monitro lefelau llygryddion penodol.

Mae'r broses asesu barhaus wedi nodi nad yw ansawdd aer yng Nghonwy, yn seiliedig ar lefel y llygryddion aer penodedig, mewn perygl o fod yn fwy nag Amcanion Ansawdd Aer y CE.

Gellir lawrlwytho'r Adroddiad Cynnydd diweddaraf isod:

Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer 2016

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy