Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Monitro Ansawdd Aer


Summary (optional)
Mae'n ofynnol i ni, o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, adolygu ac asesu ansawdd yr aer yn y fwrdeistref yn erbyn y safonau a'r amcanion ansawdd aer cenedlaethol.
start content end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy