Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gorchmynion Rheoli Cŵn


Summary (optional)
Ar 20 Hydref 2017, newidiodd Gorchmynion Rheoli Cŵn Conwy yn awtomatig i fod yn Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus. Mae cynnwys y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn union yr un fath â’r rheolau a’r cyfyngiadau blaenorol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn nodi ardal lle mae gweithgareddau’n digwydd sydd neu’n debygol o fod yn niweidiol i ansawdd bywyd y gymuned leol. Mae Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn gosod amodau neu gyfyngiadau ar bobl sy’n defnyddio’r ardal honno.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy