Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Problemau Amgylcheddol Materion Cŵn Gorchmynion Rheoli Cŵn Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd 2012

Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd 2012


Summary (optional)
Mae rhywun sy'n gyfrifol am gi yn euog o drosedd os nad yw'r person hwnnw ar unrhyw adeg yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir gan swyddog awdurdodedig o'r Awdurdod i roi ac i gadw eu ci ar dennyn heb fod yn hirach na 2 fetr ar:

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy