Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Tai Gwelliannau Tai Benthyciadau Gwella Cartrefi

Benthyciadau Gwella Cartrefi


Summary (optional)
Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, diben y cynllun yw darparu benthyciadau di-log tymor byr i ganolig i helpu perchen-feddianwyr cymwys, landlordiaid a sefydliadau’r trydydd sector i wella cyflwr eiddo preswyl.
start content

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, diben y cynllun yw darparu benthyciadau di-log tymor byr i ganolig i helpu perchen-feddianwyr cymwys, landlordiaid a sefydliadau’r trydydd sector i wella cyflwr eiddo preswyl.

Gellir ystyried benthyciadau o hyd at £25,000 fesul uned o lety i ariannu cost y gwaith angenrheidiol i wneud eiddo perchen-feddianwyr ac eiddo rhent yn ‘gynnes, saff a diogel’.

Codir ffi weinyddol a hefyd asesiad fforddiadwyedd i sicrhau bod ymgeiswyr yn gallu fforddio talu ad-daliadau’r benthyciad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a’r Tim Strategaeth Tai ar 01492 576274 neu 01492 574235.

EOI V1 Dwyieithog        

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy