GWEFAN DROS DRO YW HON

Prosiect Cerdded Cymunedol Conwy


Summary (optional)
start content

Hoffech chi ymuno â theithiau cerdded tywys? Mae Cerdded Conwy Walks yn grŵp o arweinwyr teithiau cerdded gwirfoddol sy'n llunio rhaglenni cerdded tymhorol gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Er mwyn helpu i gynnal gwaith grŵp Cerdded Conwy Walks, rydym ni'n gwerthfawrogi unrhyw rodd gan gyfranogwyr y teithiau cerdded (rydym ni'n awgrymu rhodd o £2). Mae'r arian yma'n helpu Cerdded Conwy Walks i arwain teithiau cerdded a chynnal digwyddiadau yn y dyfodol.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am y teithiau cerdded, neu os oes arnoch chi eisiau arwain taith gerdded ac yn awyddus i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan, cysylltwch â 01492 575290.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy