Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Itaca (Gweithredu Ieuenctid Abergele)


Summary (optional)
Tŷ Hesketh, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Grŵp dros 50 oed
 • Gweithgareddau Ieuenctid gan gynnwys teithiau beic a theithiau cerdded
 • Clybiau Gwaith
 • Cynhwysiad Digidol
 • Cyfryngau / Cerddoriaeth Ddigidol
 • Banc Bwyd

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau TG sydd ar agor i'r cyhoedd
 • Wi-Fi
 • Siart troi, Taflunydd, Gliniaduron
 • Lluniaeth
 • Ystafelloedd Cyfarfod / Hyfforddi ar gael i'w llogi
 • Siop Goffi / Cegin Gawl
 • Mannau Parcio Ceir - 25
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy