Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Neuadd y Dref Bae Colwyn


Summary (optional)
7 Rhiw Road, Bae Colwyn, LL29 7TE
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Enw: Mrs R Dudley / Mr J Fotois

Ffôn: 01492 532248

E-bost: info@colwyn-tc.gov.uk

Gwefan: http://www.colwyn-tc.gov.uk/CY/

Cyfleusterau sydd ar gael:

  • Ystafelloedd Cyfarfod
  • Wi-Fi
  • Cegin
  • Popty Meicrodon
  • Sgrin
  • Siart troi
  • Mannau Parcio Ceir: (Maes Parcio Talu ac Arddangos) y tu ôl i’r adeilad ar Douglas Road.

Gweithgareddau sydd ar gael:

  • Merched Y Wawr
  • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy