Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pafiliwn Cymunedol ac Ystafell Gyfrifiaduron Gymunedol


Summary (optional)
Y tu ôl i Ysgol Dolwyddelan, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0SZ
start content

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau cyffredinol ac archebu:

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cegin
 • Popty microdon
 • Popty
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Siart Troi
 • Bwrdd Gwyn
 • Bwrdd Smart
 • Taflunydd
 • Boeler Dŵr Poeth
 • Cyfleusterau Newid Babanod
 • Mannau Parcio Ceir - 20

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Cinio
 • Partïon
 • Sesiynau Celf / Crefftau
 • Sesiynau Grŵp TG Wythnosol
 • Dosbarthiadau Cymraeg
 • Arddangosiadau ffilm

Gwasanaethau Allgymorth / Cymorthfeydd:

 • Cymorthfeydd Janet Finch Saunders a Guto Bebb

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy