Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Neuadd yr Eglwys Glan Conwy


Summary (optional)
Church Street, Glan Conwy, Bae Colwyn, LL28 5LY
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mr Graham Rees
 • Cyfeiriad: Bryn Ydlan, 1 Tan-y-Maes, Glan Conwy, LL28 5LQ
 • Ffôn: 01492 573243
 • E-bost: gasso1@hotmail.co.uk

Y cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Microdon
 • Popty
 • Sgrin Sleidiau Symudol
 • Bwrdd Taflunydd

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Cinio Bach
 • Partïon
 • Côr / Grŵp Drama
 • Bore Coffi ddydd Iau
 • Undeb y Mamau
 • Gwylnos Angladd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy