Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Sefydliad Neuadd Goffa Cyffordd Llandudno


Summary (optional)
Penrhos Avenue, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9EH
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Meicroffon
 • Piano
 • Organ
 • Mannau Parcio Ceir

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Amrywiol
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Grŵp Dros 50 oed, Côr / Grŵp Drama
 • Sêl Pen Bwrdd
 • Gild Cydweithredol
 • Dosbarthiadau Trin Cŵn
 • Rygbi i blant bychain
 • Pêl-droed i blant bychain
 • Majorettes

Cyfleusterau awyr agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Cae Chwarae
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy