Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Glasdir


Summary (optional)
Plas Yn Dre, Heol yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0DF
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Y Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Teledu, Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Llungopïo
 • Laminadu
 • Mannau Parcio Ceir - 200

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Marchnad Cefn Gwlad
 • Marchnad Cynnyrch Lleol (2il ddydd Gwener o bob mis)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy