Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gemau Rygbi


Summary (optional)
start content

 

GemauDyddiadAmser Cychwyn
RGC V Bedwas Dydd Sadwrn 17 Tachwedd 2018 11.00
RGC V Llanelli Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018 13.00
RGC V Pontycymer Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018 14.30
RGC V Abertawe Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018 14.30
RGC V Pen-y-bont ar Ogwr Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr 2018 14.30
RGC V Pontypridd Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2019 14.30
RGC V Llanymddyfri Dydd Gwener 8 Chwefror 2019 19.30
RGC V Caerfyrddin Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2019 14.30
RGC V Caerdydd Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2019 14.30
RGC V Aberafan Dydd Sadwrn 13 Ebrill 2019 14.30


Ar gyfer gemau RGC, ewch i'w gwefan. Prisiau tocynnau RGC yw:

  • Oedolion - £10
  • Consesiynau - £8
  • Dan 16 – AM DDIM

Mae tocynnau ar werth yn ystod wythnos y gêm o’r brif dderbynfa yng Nghanolfan Hamdden Colwyn ac ar ddiwrnod y gêm o Swyddfa Docynnau Giât C yn unig.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy