Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canolfan Hamdden Creuddyn


Summary (optional)
start content

Manylion Cyswllt:

Derwen Lane
Bae Penrhyn
LL30 3LB
Rhif Ffôn: 01492 577918

Oriau Swyddfa'r Ganolfan Hamdden:

Oriau agor yr haf (Ebrill - Awst)Oriau agor y gaeaf (Medi – Mawrth)
Diwrnod Amser Diwrnod Amser
Dydd Llun 17:00 - 20:00 Dydd Llun 17:00 - 22:00
Dydd Mawrth 17:00 - 20:00 Dydd Mawrth 17:00 - 21:00
Dydd Mercher 17:00 - 20:00 Dydd Mercher 17:00 - 21:00
Dydd Iau 17:00 - 20:00 Dydd Iau 17:00 - 21:00
Dydd Gwener ---- Dydd Gwener 17:00 - 21:00
Dydd Sadwrn

Yn amodol ar archebu gweithgareddau

Dydd Sadwrn Yn amodol ar archebu gweithgareddau
Dydd Sul Yn amodol ar archebu gweithgareddau Dydd Sul Yn amodol ar archebu gweithgareddau

Mae Canolfan Hamdden Creuddyn yn cynnig y canlynol:

Cyfleusterau:

Gweithgareddau:

Prisiau Canolfannau Hamdden

Canllaw Mynediad Cyfleusterau Hamdden i Ddefnyddwyr Anabl

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy