Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cronfa Ragoriaeth Conwy


Summary (optional)
Cyllid newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer 2018/19
start content

Mae Cronfa Ragoriaeth Conwy'n darparu cyllid i unigolion sy'n byw yng Nghonwy sy'n dalentog mewn chwaraeon, addysg a'r celfyddydau. Pwrpas y cynllun yw helpu unigolion i gyflawni eu potensial drwy hyfforddiant a datblygiad. Mae grantiau ar gael i bobl ym myd chwaraeon sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol ac sydd angen cyllid ar gyfer costau hyfforddi.

Bydd y ffurflen gais ar gael o 12 Mawrth 2018. Gweler y dogfennau amgaeedig isod ar gyfer y canllawiau newydd a mwyaf diweddar yn ogystal  â'r meini prawf a'r dyddiadau perthnasol.

Cyfarfod nesaf: 7 Mehefin 2018.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy