Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cwrdd â'r Tîm Datblygu Hamdden


Summary (optional)
start content

Mae tîm datblygu hamdden Conwy wedi'i leoli yn Adeilad y Llyfrgell, Mostyn Street, Llandudno, ac mae’n gyfrifol am ddarparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden cynhwysol i bob oed a gallu. Gall y tîm helpu gyda datblygiad y clwb, addysg hyfforddwyr, cyfleoedd gwirfoddoli a chyllid ar gyfer clybiau ac unigolion. Mae'r tîm wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol, ac wedi cael gwobr datblygu insport Arian am eu hymrwymiad a’r ffordd maen nhw’n cydweithio.

Cwrdd â'r Tîm:

  • Swyddog Datblygu Hamdden – Caroline Jones 01492 575557 / 07733 013056
  • Swyddog Datblygu Gwledig – Tim Ballam 01492 575556 / 07717 543698
  • Swyddog Chwaraeon Anabledd – Mark Richards 01492 575593 / 07733 013004
  • Swyddog Datblygu Tennis – Robella Whitehall 01492 576585
  • Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored – Roger Pierce 07733 012997
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy