top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Aelodaeth Ffit Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn digwydd mewn 10 o ganolfannau hamdden ar draws Conwy.

Mae mynediad at y canlynol hefyd wedi ei gynnwys:

 • Badminton
 • Wal Ddringo
 • Bowlio ar Lawnt
 • Tennis Bwrdd
 • Tennis Byr
 • Pyllau Nofio
 • Crèche
 • Sboncen
 • Tennis Awyr Agored
 • Athletau
 • A hefyd, cynigion arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn

Aelodaethau Ffit Conwy

AelodaethPrisGwybodaeth
Ffit Safonol £33.25 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Corfforaethol £29.95 Gweler y rhestr gorfforaethol (PDF, 376Kb).
Ffit Cynhwysol £19.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Plant £19.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Tocyn 7 diwrnod £15.45 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Conwy 1 mis £38.25 Mae hwn yn cynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Conwy 3 mis £90.00 Cyfwerth â 1.5 wythnos am ddim.
Ffit Conwy 6 mis £179.75 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy 12 mis £332.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Plant 1 mis £22.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Ffit Conwy Cynhwysol 1 mis £22.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Conwy Cynhwysol 6 mis £107.75 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy Cynhwysol 12 mis £199.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Conwy a Mwy £38.25 Mynediad i’r ysgubor yn ogystal â manteision aelodaeth safonol.
Ffit Conwy a Mwy Blynyddol £382.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10 gan gynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Corfforaethol Blynyddol £299.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10 – gweler y rhestr gorfforaethol.
Hyfforddwr Personol £127.50  
Tocyn Nofio Ysgol £5.75 Nofio am ddim am 1 mis ym mhob pwll CBSC. Nid oes angen Cerdyn Ffit.
Tocyn Nofio y Lluoedd Arfog £2.85 Pris i'w dalu unwaith - dim dyddiad terfyn. Rhaid cyflwyno Cerdyn Braint i fod yn gymwys. Ar gael i’r rheiny sydd yn gwasanaethu ar hyn o bryd yn ogystal â phobl sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol.
25 x Sesiwn nofio £74.00 Oedolion / £44.00 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn nofio £29.60 Oedolion / £17.60 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn Ystafell Ffitrwydd £45.60 Oedolion / £27.20 Consesiynau  
10 x Dosbarth Ymarfer Corff £40.80 Oedolion / £24.40 Consesiynau  
Plant Bach y Dŵr (dydd Llun a dydd Mercher) £16.95 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi dydd Llun £20.50 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi eraill £22.30 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Academi £5 yn ychwanegol fesul mis calendr Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ymuno, ewch i'ch Canolfan Hamdden agosaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy