Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Aelodaeth Ffit Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn digwydd mewn 10 o ganolfannau hamdden ar draws Conwy.

Mae mynediad at y canlynol hefyd wedi ei gynnwys:

 • Badminton
 • Wal Ddringo
 • Bowlio Grîn Cefngrom
 • Tennis Bwrdd
 • Tennis Byr
 • Pyllau Nofio
 • Crèche
 • Sboncen
 • Tennis Awyr Agored
 • Athletau
 • A hefyd, cynigion arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn

Mae ffioedd aelodaeth yn daladwy naill ai trwy ddebyd uniongyrchol misol (£33.25 y mis ar hyn o bryd), neu fel taliad blynyddol untro £332.50 (yn cynnig arbediad o dros £60).

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ymuno, ewch i'ch Canolfan Hamdden agosaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy