Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Prisiau Canolfannau Hamdden


Summary (optional)
start content
Aelodaeth Ffit ConwyCost (£)
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Safonol 34.90
Taliad Misol Arian yn Unig Safonol 39.90
Blynyddol Safonol 349.00
Pas 7 Diwrnod 16.20
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Corfforaethol 31.45
Blynyddol Corfforaethol 314.50
Taliad Misol Debyd Uniongyrchol Cynhwysol** 20.95
Taliad Misol Arian yn Unig Cynhwysol** 23.95
Blynyddol Cynhwysol** 209.40


**Dim ond ar gyfer cleientiaid dros 60 oed, myfyrwyr sydd mewn addysg llawn amser a chleientiaid sydd wedi bod trwy’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff y mae’r aelodaeth gynhwysol ar gael.

NofioFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Pris Arferol Oedolion 3.90 5.20
Pris Arferol Iau 2.30 3.10
Nofio i'r Teulu 2 Oedolyn 2 Blentyn 9.30 12.40
Nofio i'r Teulu 1 Oedolyn 2 Blentyn 6.40 8.55
Nofio i'r Teulu 2 Oedolyn 1 Plentyn 7.60 10.15
Sesiwn Hwyl Iau 2.70 3.60
Sesiwn Hwyl Oedolyn 4.50 6.00

 

Ystafell FfitrwyddFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Hyfforddwr Personol (sesiwn hanner awr) 17.50 17.50
Hyfforddwr Personol (sesiwn awr) 34.90 34.90
Sesiwn Ystafell Ffitrwydd Fesul awr 6.00 8.00
Sesiwn Ystafell Ffitrwydd x 10 48.00 Amh
Dosbarth Kinesis 7.45 9.95

 

DosbarthiadauFfyddlondeb (£)Safonol (£)
Sesiwn ymarfer corff 5.35 7.15
Beicio dan do 30 munud 4.00 5.35
Sesiwn ymarfer corff x 10 42.80 Amh.
Sesiwn ar gyfer rhai dros 50 oed 3.20 4.30

 

Partïon Pen-blwyddFfyddlondeb (£)Safonol (£)
*1 Parti Chwarae Meddal/Arena 47.95 47.95
Parti Gemau/Gweithgareddau/Pêl-droed 38.85 38.85
Parti Disgo Sglefrio 80.00 80.00
Parti Pwll 52.65 52.65
Parti Dringo (dim mwy na 9 o blant fesul hyfforddwr) 70.25 70.25
Hyfforddwr dringo ychwanegol 43.15 43.15


*1 Abergele - £72.50 (pris yn cynnwys defnyddio ystafell ar gyfer bwyd hunanarlwyol)

Gwelwch y ddogfen PDF ynghlwm am restr lawn o brisiau gweithgareddau hamdden ac aelodaeth Ffit Conwy.

Prisiau Canolfannau Hamdden 2019/20 (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy