top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ystafell Ffitrwydd Canolfan Hamdden Colwyn


Summary (optional)
start content


Mae gan Ystafell Ffitrwydd Colwyn 34 darn o offer campfa gan gynnwys offer sy'n addas ar gyfer llosgi braster a chodi cyfradd eich calon ac offer sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i gryfhau cyhyrau a ffurfhau eich corff. Rhoddir pwyslais mawr ar y berthynas rhwng hyfforddwr a'r cleient, gyda phawb sy'n cerdded drwy'r drws yn cael y cyfle i staff dra hyfforddedig a chwbl gymwys i ddyfeisio rhaglen bersonol unigryw ar eu cyfer. Yna caiff y rhaglenni hyn eu hadolygu'n rheolaidd sy'n galluogi'r cleient i fonitro eu cynnydd a gweld eu canlyniadau.

Mae ein horiau agor fel a ganlyn:

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 06:30 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 06:30 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 17:00
Dydd Sul 08:30 - 20:00

Rydym yn cynnal crèche yng Nghanolfan Hamdden Colwyn i helpu gyda gofal plant wrth i chi wneud ymarfer corff. I wybod mwy ewch i’n tudalen gwe crèche.

Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy