Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Campfa Perfformiad Eirias


Summary (optional)
start content

Oriau Agor yn ystod Penwythnos y Pasg

 • Dydd Gwener y Groglith 30 Mawrth - 06.00 – 12pm
 • Dydd Sadwrn 31 Mawrth - Oriau arferol
 • Dydd Sul y Pasg 1 Ebrill - AR GAU
 • Dydd Llun y Pasg 2 Ebrill - AR GAU

Mae Campfa Perfformiad Eirias yn gyfleuster sydd wedi darparu ar gyfer nifer o dimau chwaraeon proffesiynol yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd yn gyffredinol. Mae nifer o opsiynau ar gael i aelodau:

 • Hyfforddiant Personol
 • Dosbarthiadau Ymarfer Corff
 • Rhaglenni Cryfder a Chyflyru


Mae hyn i gyd yn cael ei wneud ar ben yr ystod o offer sydd yn cynnwys:

 • 6 Llwyfan Codi Olympaidd
 • Hyfforddwr Gweithredol Keiser
 • Dymbels hyd at 72kg
 • Llain Rhedeg Dan Do
 • Ardal Hyfforddiant Ymarferol


Mae ein horiau agor fel a ganlyn: 

DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:00 - 22:00
Dydd Mawrth 07:00 - 22:00
Dydd Mercher 07:00 - 22:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener   07:00 - 22:00
Dydd Sadwrn 07:00 - 15:00
Dydd Sul 08:30 - 20:00


Noder:

Cyn defnyddio unrhyw un o’n Hystafelloedd Ffitrwydd bydd gofyn i chi lenwi PAR-Q (holiadur parodrwydd cyn gwneud ymarfer corff), a bydd gofyn i chi hefyd gael sesiwn sefydlu lawn yn y gampfa gydag aelod o’n tîm ffitrwydd.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy