Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Taith Gerdded Bae Colwyn


Summary (optional)
Dewch i'n cyfarfod am 1.30pm bob dydd Mawrth yng Nghanolfan Hamdden Colwyn (prif fynedfa).
start content
  • Ar ôl cyfarfod yn y ganolfan hamdden byddwn yn cychwyn ar daith gerdded hamddenol.
  • Mae gennym nifer o lwybrau i ddewis ohonynt, a phob un tua 2 - 3 milltir (3.2 - 4.8km), ac ni fyddwn yn treulio mwy nag awr yn cerdded.
  • Mae croeso i bawb, gan gynnwys pramiau, cerddwyr Nordic ac unrhyw un sy'n awyddus i wella eu hiechyd a'u ffitrwydd.
  • Dewch â digon o ddiod a gwisgwch esgidiau addas.
  • Ar ôl i ni orffen cerdded, byddwn yn cael egwyl goffi.
  • Byddwn yn cerdded beth bynnag fo'r tywydd, felly peidiwch â gadael i'r glaw eich stopio!
  • Mae ein arweinydd cerdded, Dr Vicky Marginson hefyd wrth law i roi cyngor i chi ar bob agwedd ar iechyd a lles, gan gynnwys cynlluniau diet a gweithgarwch corfforol.

Mwy o wybodaeth

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy